BANER 1

BANER 2

BANER 3

BANER 4

paintball

o firmie

Czynności kontrolne, prawidłowości działania podłączeń wykonywane są przy pomocy specjalistycznego sprzętu pomiarowego, jak ciągomierze, anemometry i kamery kominowe. Prace kontrolne wykonywane są przez wykwalifikowanych fachowców szkolonych w ośrodkach szkoleniowych w kraju.

Gwarantujemy wykonywanie usług zgodnie z ustalonymi terminami.

Firma nasza jest członkiem Krajowej Izby Kominiarzy obejmującej zasięgiem cały kraj.

Firma jest uprawniona do występowania zgodnie z ustawą o działalności gospodarczej. Staż pracy w zawodzie kominiarskim 30 lat. Posiadamy doświadczenie i potencjał ekonomiczno-techniczny do wykonania zamówienia na terenie całego kraju, znajdujemy się w dobrej sytuacji finansowej. Usługi kominiarskie, w tym kontrola sprawności technicznej przewodów wentylacyjnych wykonujemy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami), oraz na podstawie uprawnień wynikających z tytułu „mistrza kominiarskiego” i „dozoru i eksploatacji urządzeń gazowych i wentylacji mechanicznej”. Posiadamy „Certyfikat bezpieczeństwa” oraz ubezpieczenie „Odpowiedzialności Cywilnej” OC – odpowiednie do specyfiki wykonywanych prac. Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło! Będziemy wdzięczni za uwagi i pytania, na które odpowiemy jak najszybciej.